کلیه اخبار مرتبط با واژه "مغز حیوانات"
مغز حیوانات و تخم مرغ خام در دوران بارداری ممنوع
زنان باردار

دبیر انجمن علمی مامایی ایران با بیان اهمیت تغذیه در دوران بارداری، گفت: مصرف مغز حیوانات به علت احتمال ابتلا به باکتری لیفتریا و تخم مرغ خام در دوران بارداری ممنوع است، همچنین زنان باردار باید از تماس با حیوانات خانگی بپرهیزند.
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۰:۰۰