کلیه اخبار مرتبط با واژه "زایمان طبیعی"
درد زایمان طبیعی چگونه است؟

اگر در انتهای دوره بارداری قرار گرفته اید و قصد دارید فرزند خود را طبیعی بدنیا بیاورید بایستی ازعلایم و مراحل زایمان طبیعی آگاهی پیدا کرده تا بتوانید دردهای واقعی زایمان را ازدردهای کاذب تشخیص دهید.
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۲:۰۰
زایمانی بدون درد داشته باشیم
زایمان طبیعی

در سال ۱۸۸۱ یک پزشک لهستانی که در روسیه کار می‌کرد مطالعاتی برروی گاز نایتروس اکساید (N۲O) با غلظت ۸۰ درصد را شروع نمود و نشان داد که استفاده از این گاز در کاهش درد و یا بی‌دردی، روش موثر و بی‌خطری است.
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۵:۰۰