کلیه اخبار مرتبط با واژه "درک کلیه طعم‌ها و مزه‌ها"
زبان چند سانتیمیتری برای بقاء ضروری است!
زبان و قوای چشائی

زبان کوچکترین بافت عضلانی بدن است، که درک کلیه طعم‌ها و مزه‌ها به آن بستگی دارد.
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۵:۰۰