کلیه اخبار مرتبط با واژه "تغییر الگوهای غذا"
ارتباط قلب سالم با زمان مناسب غذا خوردن
انجام آزمایش روی مگس ها!

طبق یک مطالعه جدید، پژوهشگران دریافتند که با محدود کردن زمان غذا خوردن می‌توان از مشکلات قلبی ناشی از سالخوردگی و رژیم غذایی جلوگیری کرد.
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۰:۰۰