کلیه اخبار مرتبط با واژه "نماینده مردم بوشهر"
به‌هیچ‌وجه نمی‌توان در مقابل دشمنان نظام کوتاه آمد

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: ما باید هوشیار باشیم و بدانیم که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان در مقابل دشمنان قسم‌خورده نظام کوتاه آمد چراکه آنان کوتاه نخواهند آمد و تا سرنگونی این نظام به دشمنی خودشان ادامه خواهند داد.
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۳:۲۳