کلیه اخبار مرتبط با واژه "لیزر"
تغییر رنگ چشم در بیست ثانیه

به تازگی پزشکان توانسته‌اند فقط در ۲۰ ثانیه توسط لیزر، رنگ چشم را از قهوه‌ای به آبی تغییر دهند.
دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۵:۰۰