کلیه اخبار مرتبط با واژه "باشگاه ملوان"
احتمال برکناری مالک باشگاه ملوان!

مالک باشگاه ملوان که وعده جذب امیر قلعه نویی را پس از مذاکرات ناموفق با علی دایی داده احتمال دارد امشب از سمتش برکنار شود.
پنج شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۳:۵۸
دایی قید ملوان را زد

مذاکرات دور دوم بهشتی با علی دایی هم بی نتیجه بود.
دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۹:۲۳
قلعه نویی پیشنهاد ۳۰میلیاردی را نپذیرفت
رد پیشنهاد وسوسه کننده

قلعه نویی پیشنهاد مالک متمول باشگاه ملوان را رد کرد.
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۴:۲۵