کلیه اخبار مرتبط با واژه "مالک متمول باشگاه ملوان"
قلعه نویی پیشنهاد ۳۰میلیاردی را نپذیرفت
رد پیشنهاد وسوسه کننده

قلعه نویی پیشنهاد مالک متمول باشگاه ملوان را رد کرد.
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۴:۲۵