کلیه اخبار مرتبط با واژه "رحمان خادمی"
آشنایی با رحمان خادمی مستندساز جوان گچسارانی
هنرمندی از استان چهارفصل کهگیلویه و بویراحمد

سال ۱۳۸۰ یا ۸۱ بود که سریال خط قرمز پخش می شد من تازه از روستا به شهر امده بودم . تلویزین مان سیاه و سفید بود و فاقد آنتن بود ، پدرم می گفت فقط درس بخوانید و از روشن کردن تلویزیون امتناع می کرد . در مدرسه شهید کاظمی نورآباد بچه ها از سریال خط قرمز حرف می زدند و من کنجکاو شدم که ببینمش ، خانه دختر عموی مادرم جای نشست فامیلی هم سن و سالهای من بود سریال خط قرمز بهانه ای برای کنجکاوی من به فیلم و سینما و بازیگری شد.
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰:۰۰