جمعه, ۲ فروردین , ۱۳۹۸
انتصاب مدیر تأمین برنامه شبکه نسیم ۱۷ دی ۱۳۹۷
با حکم مدیر شبکه

انتصاب مدیر تأمین برنامه شبکه نسیم

مهدی توکلی زاده طی حکمی از سوی محمد احسانی، مدیر شبکه نسیم سیما، به عنوان مدیر تأمین برنامه این شبکه منصوب شد.