عرضه گوشت طیور کشتارگاه‌‌های کشور در تیرماه به ۱۶۷ هزار تن رسید
عرضه گوشت طیور کشتارگاه‌‌های کشور در تیرماه به ۱۶۷ هزار تن رسید
وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۲ در مجموع ١٦٧ هزار و 349 تن گزارش شده که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه تیر سال جاری منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۲ جمعاً ١۶٧٬٣۴٩ تن گزارش شده، که سهم گوشت  مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ١۶١ هزار و ٩٧٢ تن، ٩۶,٨ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ٢٬١١۶ تن و سایر انواع طیور با ٣٬٢۶١ تن، به‌ترتیب ١٫٢ درصد و ٢ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش یک درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در تیر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای مرغ  یک درصد، برای بلدرچین ٢۴ درصد، برای شترمرغ ۲۸ درصد کاهش، برای بوقلمون ٣ درصد و سایر انواع طیور ٢٨ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (خرداد) در حدود  ٣ درصد افزایش داشته است.

Views: 1