شیراز پایتخت محیط زیست آسیا شد
شیراز پایتخت محیط زیست آسیا شد
در مجمع شهرداران آسیایى، شیراز به عنوان پایتخت محیط زیست و همدان به عنوان پایتخت گردشگرى آسیا انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، مجمع شهرداران آسیایى پایتخت هاى محیط زیستى، فرهنگى و گردشگرى خود براى سال ٢٠٢۴ را به صورت رسمى معرفى کرد.

شهر شیراز (ایران) به عنوان پایتخت محیط زیست، شهر همدان (ایران) به عنوان پایتخت گردشگرى و شهر غبیرى (لبنان) به عنوان پایتخت فرهنگى مجمع در سال جارى میلادى انتخاب شدند.

انتخاب این سه شهر پس از انتشار فراخوان و بررسى درخواستهاى دریافت شده از میان شهرهاى عضو صورت گرفت.

حکم انتخاب این پایتخت‌ها نیز به صورت رسمى به شهرداران این سه شهر ابلاغ شد.

Views: 10