سامانه‌ هشدار سریع زلزله
سامانه‌ هشدار سریع زلزله
با استفاده از سامانه‌ هشدار سریع زلزله و تکمیل و تجهیز آن می توان زیر یک دقیقه از وقوع زلزله باخبر شد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، حوادث قابل پنهان سازی نیست و هنگام رخداد هر حادثه‌ای باید موضع رسمی و عاقلانه در باب آن اتخاذ شود.  ۷۰ سامانه مختلف برای رصد و پایش حوادث و عملکرد سریع در مرکز هماهنگی فرماندهی عملیات اضطراری شهر تهران به کار گرفته شده است.

به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، شتابنگارها، سامانه هشدار سریع زلزله، سامانه هشدار سیل، پایش خبری و سامانه‌های مخابراتی بخشی از فناوری‌هایی است وبا استفاده از سامانه‌ هشدار سریع زلزله و تکمیل و تجهیز آن می توان زیر یک دقیقه از وقوع زلزله باخبر شد و بخشی از اقدامات احتیاطی لازم برای کنترل آسیب‌های احتمالی همچون قطع سیستم‌های شریانی از جمله گاز و برق را انجام  داد.

Views: 1