سازمان‌ملل: انبارهای سوخت غزه کاملا خالی شده است
سازمان‌ملل: انبارهای سوخت غزه کاملا خالی شده است
معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه خبر داد که مخازن سوخت نوار غزه کاملا خالی شده است.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه خبر داد که مخازن سوخت نوار غزه کاملا خالی شده است.

پیشتر نیز بیمارستان‌های غزه هشدار داده بودند که سوخت مورد نیاز برای ژنراتورهای برق بیمارستان‌ها در حال اتمام بوده و این موضوع جان هزاران مجروح را تهدید می‌کند.

معاون دبیر کل سازمان ملل اضافه کرد: «ورود کمک‌های انسانی به غزه به موضوع بسیار مهم تبدیل شده است».

وی افزود: «کمک‌ها در اردن و مصر انباشته شده و اسرائیل از ورود این کمک‌ها به غزه جلوگیری می‌کند».

معاون دبیر کل سازمان ملل گفت: «بمباران‌های اسرائیل، برخی از مناطق مسکونی در غزه را با خاک یکسان کرده است».

طبق گزارشهای خبری در فلسطین اشغالی، شماری از بیمارستانهای رژیم موقت اسرائیل گفته اند، زخمیهای فلسطینی را که به اسارت رژیم درآمده‌اند درمان نمیکنند.

کانال ۱۴ در خبری نوشت، بیمارستان هداسا از پذیرش یکی از نیروهای حماس برای درمان، خودداری کرد و گفتف «تروریستهای عملیات شمشیرهای آهنی [نام عملیات کنونی اسرائیل در جنگ با حماس] را درمان نخواهیم کرد».

بنا بر این خبر، از آغاز جنگ اخیر این زمزمه‌ها در فلسطین اشغالی تکرار شده است که تیمهای درمانی اسرائیلی، نیروهای زخمی حماس را چه در میدان چه در بیمارستانهای سراسر اسرائیل درمان بکنند یا خیر.

روز گذشته حماس تصاویری از برخی اسرای اسرائیلی نزد خود را به نمایش گذاشت که تیم درمانی در حال درمان آنان بودند.

کانال ۱۴ نوشت: مرکز پزشکی هداسا در عین کرم [در قدس اشغالی] یک تروریستی را که امروز به بیمارستان آوردند برای درمان، نپذیرفته و اخراج کرده و از نیروهای امنیتی نیز گله کرده که چرا شبانه او را به بیمارستان هداسا آورده‌اند تا درمان شود».

Views: 2