آغاز فصل جدیدی از احراز هویت در کشور
آغاز فصل جدیدی از احراز هویت در کشور
در راستای تغییر در نوع خدمات ، تحول اداری و توسعه خدمات به صورت الکترونیک در دولت مردمی سیزدهم با بهره‌برداری از سامانه هویت دیجیتال ایرانیان(سامانه هدا) فصل جدیدی از احراز هویت در کشور آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از ایرنا،مصورسازی تحولات جمعیتی و تحلیل داده، با استفاده از آخرین روش های انتشار اطلاعات با راه اندازی مرکز رصد جمعیت کشور تسریع شده است در این راستا اتاق وضعیت جمعیت کشور با رویکرد ارائه آمار لحظه ای از تحولات جمعیتی در ذیل این مرکز ایجاد شد.

این اقدام براساس بند « ۱۴» سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش های جمعیتی و توسعه انسانی و تکلیف بند «ت» ماده یک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین با عنایت به بند «ز» ماده یک قانون ثبت احوال که جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را جز وظایف سازمان ثبت احوال قرار داده است، صورت پذیرفته است و برای رصد مستمر تحولات جمعیتی میزان موالید و نرخ کلی باروری در کشور است.

در این مرکز سعی می شود با بررسی تحولات جمعیتی و تحلیل داده و با استفاده از آخرین روش های انتشار اطلاعات جامع اقدام کرده تا سیاست‌گذاران و برنامه ریزان حوزه جمعیتی بتوانند از اطلاعات آن بهره مند شوند.

حضور متخصصان امر نسبت به ارائه راه حل های عملی و علمی در حفظ ساختار جوان جمعیت کشور و برنامه ریزی و چاره اندیشی در این خصوص از اهداف راه اندازی مرکز رصد کشور در این سازمان ثبت احوال کشور و برای ایجاد مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، از ظرفیت های موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور استفاده می شود.

باتوجه سازمان کلیدی و اساسی نقش مهمی در احراز هویت افراد ایفا می کند درآخرین ماه سال ۱۴۰۲ از سامانه هویت دیجیتال ایرانیان(سامانه هدا) بهره برداری شد که بر این اساس فصل جدیدی از احراز هویت در فضای مجازی در کشور رقم خورد.

راه اندازی سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در روزهای پایانی سال گذشته چند سامانه و طرح ملی در حوزه فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در جهت کمک به توسعه دولت الکترونیک رونمایی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

هاشم کارگر ضمن تقدیر از حمایت ها و راهنمایی های وزیر کشور و همراهی مرکز ملی فضای مجازی تصصریح کرد: چشم انداز سازمان ثبت احوال تحقق سازمانی هوشمند و تمام الکترونیکی است و در دو سال گذشته با پشتیبانی های وزیر کشور توانسته ایم قدم های موثری در این زمینه برداریم و رونمایی و افتتاح پروژه های گوناگون فناوری اطلاعات در این سازمان در کشور اثربخش بوده که لازم است در این راستا با جدیت بیشتری گام برداریم.

وی افزود: سال ها کشور منتظر راه اندازی سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان بود تا بتواند از مزایای آن بهره مند شود که به امید خدا شاهد رونمایی از این طرح ملی بودیم و از این پس در کشور فصل جدیدی در احراز هویت رقم خواهد خورد.

معاون وزیر کشور افزود: بستر «هدا» جانشین تمام سامانه ها و احراز هویت ها قرار خواهد گرفت و آثار گوناگون آن می تواند به کشور کمک قابل توجهی کند.

تحقق حقوق شهروندی

رییس سازمان ثبت احوال کشور به مزایای این سامانه پرداخت و گفت: تحقق هوشمند سازی هویت دیجیتال ملی ایرانیان و زیست بوم در فضای مجازی از آثار قابل توجه سامانه هدا خواهد بود که در حوزه حقوق شهروندی تحقق خواهد یافت.

احراز هویت در فضای مجازی را یکی از نیازهای مهم کشور

وی احراز هویت در فضای مجازی را یکی از نیازهای مهم کشور برشمرد و ادامه داد: هم اکنون بخش های دولتی و خصوصی برای خدمات رسانی مناسب به مشتریان خود به صورت مستقل اقدام به راه اندازی بانک های اطلاعاتی و نگهداری اطلاعات هویتی مشتریان خود کرده اند که این امر موجب ایجاد مخاطراتی در حریم خصوصی کاربران و افشا اطلاعات هویتی آنان شده است.

معاون وزیرکشور گفت: در همین راستا سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی این امر و به منظور ایجاد سازوکاری کار آمد و امن برای مدیریت هویت دیجیتال ایرانیان براساس سند “نظام هویتی معتبر در فضای مجازی” و نِگاشتِ نهادی آن، ابلاغی از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام به طراحی و توسعه سامانه هدا پرداخته است.

احراز هویت در چهار سطح سنجیده می شود

وی احراز هویت این سامانه را در سطوح مختلف بیان کرد و افزود: این امر بر اساس میزان اهمیت و ریسک خدمات الکترونیکی در فضای مجازی و بر اساس چهار سطح شامل بررسی اطلاعات هویتی، تطبیق با شماره تلفن همراه متصل با کدملی شخص، زنده سنجی و تطبیق چهره و درنهایت امضای دیجیتال، راه اندازی شده است.

کارگر با اشاره به اینکه ارائه خدمات الکترونیک این سازمان در جهت تحقق دولت الکترونیک است، تاکید کرد: با بهره برداری از این سامانه، نیازی به دریافت اطلاعات هویتی از شهروندان در فضای مجازی نبوده و هویت اشخاص بواسطه سازمان ثبت احوال کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی امین به صورت برخط احراز خواهد شد.

وی تصریح کرد: احراز هویت ملی به صورت یکپارچه و متمرکز در سطوح مختلف اطمینان، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی، حذف کپی مدارک، دسترسی شهروندان به خدمات متعدد دولتی و خصوصی از طریق فضای مجازی، تمرکز بر روی فرآیندهای اصلی کسب و کار، کاهش ریسک، تخلفات و هزینه های ناشی از جعل هویت، کاهش جرایم فضای مجازی و کمک به حفظ امنیت آن از جمله اثرات این سامانه است.

Views: 2